Датамакс АД е част от Датамакс систем холдинг АД и е специализирано в изграждането на интегрирани информационни системи с финансово-икономическа насоченост. Дружеството има повече от 20 години в производството на банков софтуер, изграждане на платежни системи и други специализирани приложения, с обработка на банкови плащания и операции.

Към момента Датамакс систем холдинг АД обединява няколко фирми:

- Датамакс АД

Създадена през 1995г. и специализирана в производството на банков софтуер.
 

- Ипей АД


Основана 2000г., изгражда платежни системи, електронна търговия и сигурност на предаването на информация през Интернет. Фирмата е оператор на системата за електронни плащания ePay.bg.

- Изипей АД


Създадена през 2004г. като оператор на системата за извършване на пощенски парични преводи и платежни услуги Easypay. Дейността на дружеството се съгласува и извършва под надзора на Комисията за регулиране на съобщенията.

- Инфонотари ЕАД


Търговско дружество, създадено през 2004г., което предлага публични услуги по издаване и управление на Удостоверения за Универсален електронен подпис. Регистриран Доставчик на удостоверителни услуги по Закона за електронния документ и електронния подпис от Комисията за регулиране на съобщенията от декември 2005 г.