DMDB AML СИСТЕМА

Цялостна автоматизирана система за следене за пране на пари и финансиране на тероризъм.

Системата осигурява превенция, разпознаване и рапортуване на опити за изпиране на пари или финансиране на тероризъм.

Основни характеристики:

Предлага динамика и сигурност необходими на всяка модерна банка посредством анализ на транзакциите и лицата

 • ПРОВЕРКА НА ЛИЦЕ В СПИСЪЦИ
 • Поддържа списъци от външни доставчици, вътрешни черни списъци със съмнителни лица, бели списъци с проверени и несъмнителни клиенти. Предоставя възможност за прилагане различни алгоритми за “размито“ търсене на имената и други параметри на проверяваното лице спрямо лицата от списъци.

 • РИСК НА КЛИЕНТ
 • Поддържа първоначално и последващо определяне на риск на клиентите посредством дефинирани от потребителя модели и анализи.

 • НЕЗАБАВНА ПРОВЕРКА НА ЛИЦА И ТРАНЗАКЦИИ
 • Поддържа текущо и незабавно изследване на лица и транзакции посредством дефинирани от потребителя анализи и проверки. Предоставя потребителски интерфейс за обработка на ситуациите изискващи ръчна намеса.

 • ДЕТАЙЛЕН АНАЛИЗ НА НАТРУПАНИ ДАННИ ЗА ТРАНЗАКЦИИ И ЛИЦА
 • Поддържа детайлен анализ на лица и транзакции посредством дефинирани от потребителя модели и анализи. Анализите се извършват върху натрупани в системата данни за клиента или транзакцията/ите, включително за стари периоди и позволяват актуализирането на риска на клиентите в зависимост от резултата. Възможност за автоматично обработване на набор свързани резултати.

 • ДЕФИНИРАНЕ НА ПРОВЕРКИ
 • Системата е лесна за управление и предоставя бърз и удобен метод за изготвяне на модели на проверки и анализ на резултатите от прилагането им. Данните се зареждат от банкова информационна с-ма съгласно предварително договорени механизми за връзка.

 • МЕТОДИ НА УВЕДОМЯВАНЕ
 • Системата позволява използването на наличните и използваеми в Банката начини за надеждно уведомяване. Стандартния канал е e-mail към отговорните служители, при възникване на събитие изискващо тяхната намеса.

 • АДМИНИСТИРАНЕ И СИГУРНОСТ
 • Въведена е система с йерархичен контрол на достъпа. Създадена е функционалност за възстановяване и сигурност на данните. Възможност за работа на принципа „четири очи“. Модул за настройки на автоматичните процеси. Техническа сигурност на връзката (Digital certificates, VPN channels, etc.)