за контакти

София 1000,
ул. Иван Вазов 16
02/ 921 0860
02/ 987 9131
office@datamax.bg
831257470
Георги Маринов
Централен офис:

Телефон:
Факс:
e-mail
ЕИК:
Изп. директор: