Интернет банкиране

Разработка и интегриране на WEB приложения за Интернет банкиране, базирани на технологии гарантиращи сигурност и удобство при ползване както за физически лица така и от фирми.

Основни характеристики:

 • Пълен набор функционалности за банкиране покриващи изискванията като на физическите лица, така и на фирмените потребители;
 • Прилагане на технологии гарантиращи бърз и сигурен достъп;
 • Лесно разширяване на функционалностите съобразно нормативните и специфични нужди на банката.

Основни функционалности:

 • Нареждане на левови и валутни плащания в страната и чужбина;
 • Нареждане на спешни междубанкови левови плащания чрез системата РИНГС;
 • Иницииране на искане за директен дебит;
 • Покупко-продажба на валута;
 • Нареждане на едноредови и многоредови преводи към бюджет;
 • Получаване и нареждане на преводи тип Western Union;
 • Обработване на файлове за масови плащания;
 • Договаряне на валутни курсове при извършване на преводи и покупко-продажба на валута;
 • Плащане битови сметки;
 • Извършване на плащане с 10 цифрен код;
 • Управление на спесимени по сметки на фирмени потребители;
 • Управление на правата и лимитите за Интернет и Мобилно банкиране;
 • Справки и извлечения за сметки и банкови карти;
 • Богата справочна информация;