Мобилно банкиране

Проектиране, разработка и внедряване на функционални, сигурни и удобни за ползване мобилни приложения за банкиране от физически лица и фирми

Основни характеристики:

 • Прилагане на технологии осигуряващи сигурност на операциите и удобство при достъпа.
 • Интегриране на разнообразни функционалности за банкиране с възможност за разширяване и промяна.
 • Удобен дизайн и навигация при изпълнение на операциите.
 • Бърз и лесен достъп до справочна информация за сметки, банкови карти, кредити и др.
 • Възможност за едновременна работа на приложението на повече от едно мобилни устройства.

Разнообразни функционалности:

 • нареждане на левови и валутни плащания в страната и чужбина - между собствени сметки, към произволни получатели и предварително зададени контрагенти
 • управление на банкови карти - блокиране, деблокиране, управление на лимити и права
 • потвърждаване на масови файлове и преводи наредени през WEB банкиране
 • нареждане на преводи към бюджет
 • плащане на битови сметки
 • плащане с 10 цифрен код
 • договаряне на валутен курс при извършване на преводи и покупко-продажба на валута
 • информация за задължения по потребителски кредити и кредитни карти. Лесно и удобно погасяване
 • разпечатване на платежни нареждания, вкл. SWIFT/СЕПА потвърждения
 • богата справочна информация за сметки и банкови карти - последни движения, извлечения и салда по сметки, изпълнени транзакции и cash back по банкови карти