- система за електронни разплащания през Интернет

ePay.bg е система за плащанe с банкови карти и микросметки чрез Интернет. Системата предоставя възможност:

  • На всеки регистриран клиент да пазарува стоки и услуги чрез Интернет, като плаща с банкова карта и/или със своята Микросметка в ePay.bg;
  • На всеки български търговец или обслужваща организация да приема плащания чрез Интернет с национални дебитни карти с логото на БОРИКА и/или с международни кредитни карти, както и с микросметка в ePay.bg;
  • На регистрираните потребители да плащат битови сметки за ток, парно отопление, вода, телефон, GSM, кабелна телевизия, както и данъци, такси и осигуровки;
  • На всеки потребител да получава суми по своята Микросметка в ePay.bg.

За разплащане в системата може да се използват следните платежни средства:

  • Дебитна карта с логото на БОРИКА
  • Mеждународни кредитни карти MasterCard, Visa
  • Микросметка - изцяло Интернет базиранo платежно средство, с което могат да се плащат и да се получават суми в ePay.bg.

- Пощенски парични преводи и платежни услуги

Изипей АД е оператор на платежната система Easypay.bg, която позволява в реално време да се извършват парични преводи и плащания до всяка точка на страната. Дружеството е част от холдинга Датамакс Систем АД, който има дванадесет годишен опит в производството на банков софтуер и изграждане на платежни системи, и е признат лидер в областта на международно равнище.

Фирма Изипей АД притежава лицензия от Комисията за регулиране на съобщенията (КРС), за извършване на услугата „пощенски парични преводи“ на територията на цялата страна. Цялостната дейност на дружеството се съгласува и извърша под надзора на КРС.

Изипей АД изгражда мрежа от офисите на банки, големи търговски вериги, бензиностанции и други организации, в която се предлагат широк набор платежни услуги. В момента броят на офисите надхвърля 1500.

Система Easypay.bg позволява на клиентите да извършват плащания и парични преводи от удобен за тях офис, независимо в коя точка на света се намират, спестява им време и средства, осигурява сигурност и надеждност за всички видове плащания.