Основни продукти:

Централизирана банкова информационна система

Централна кооперативна банка, Първа инвестиционна банка
Обхваща наред със счетоводните регистри и пълна гама от банкови операции – в единна система се интегрират кредитиране, дилинг, ДЦК и КЦК, валутна наличност, национални и международни платежни операции, картови услуги, бюджет, счетоводна статистическа отчетност, междуклонова он-лайн комуникация.

Система за обслужване на плащания с национални дебитни карти с лого на БОРИКА (1996г.);

Система за отдалечено банково обслужване "HomeBanking" (1997г.);

Интегрирана система за инвестиционни посредници (1998г.) – Първа финансова брокерска къща;

Система за обслужване на плащанията с кредитни карти AmericanExpress (1998г.);

Система за клиринг и сетълмент на международни дебитни карти Cirrus/Maestro и кредитни карти MasterCard;

Система за обслужване на търговци, приемащи плащания с кредитни и дебитни карти VISA (1999г.);

Системата за плащания с банкови карти в Интернет

През октомври 1999г. стартира българската система за електронни плащания ePay.bg, когато е извършено първото плащане с дебитна банкова карта в български интернет магазин. От стартирането си, системата придобива все по-голяма популярност и доверие сред крайните потребители, като резултат от усилията на компанията да отговаря в максимална степен на нуждите на клиентите и да предлага платежни услуги, базирани на най-съвременните информационни технологии.

Система за счетоводна отчетност и складово стопанство (2000г.);

Система за плащане на периодични сметки през АТМ-терминали (2000г.)

Съвместно с картовия оператор БОРИКА е реализирана възможността за плащане с дебитни банкови карти от банкомат към комунални дружества.

Система за плащане на периодични сметки през цифров телефон – ePayVoice (2001)

Системата ePayVoice осигурява възможност от стационарен цифров или мобилен телефон да се заплащат сметки за ток, парно, телефон, GSM, вода и т.н с банкова карта.

Система за информация “Сметки за електрозахранване“ (2001)

Телефонна система за информация на клиентите на Електроразпределение Пазарджик;

Интернет банков клон (2001г.).

Осигурява възможност на банката да предоставя на своите клиенти on-line достъп до всички предлагани от нея банкови услуги.

eCredit

Система за on-line предоставяне на потребителски кредити (2003).

Система Balcard

WEB базирана система за управление на смарт карти (Financial Gateway) (2004) – 4 банки от България, Гърция, Кипър и Румъния.

Система за Интернет достъп до Централния кредитен регистър в Българска Народна Банка (2004).

Системата осигурява Интернет достъп на служители на банките до информацията в Централния кредитен регистър на БНБ.

Система за изпращане на информация, свързана с наличности и плащания с банкови карти чрез SMS съобщения (2004).

Системата за SMS нотификация предоставя възможност на клиентите, притежаващи банкови карти, да получават по удобен и достъпен начин информация за извършените от тях и към тях картови плащания, достъпните им лимити и наличности по картите, своевременно известяване за постъпили към тях задължения от търговци, предлагащи периодични плащания (ток, парно, GSM и т.н.) и редица други финансови и банкови услуги, информацията за които може да се разпространява чрез SMS съобщения.

Система за финансово обслужване на кредитни карти (2004г.).

B-pay

Система за плащане на сметки и внасяне авансово на суми в полза на широк кръг търговски организации, общини, данъчни подразделения и митнически бюра с използването на дебитни и местни кредитни карти Visa и MasterCard (2005г.).

Easypay – Система за извършване на пощенски парични преводи и платежни услуги.

Офиси, от които са достъпни предлаганите от системата услуги, са разположени равномерно на територията на цялата страна. Чрез Easypay могат да се внасят и теглят пари в брой на произволно гише от системата, да се плащат в брой битови сметки към регистрирани комунални дружества, да се извършват банкови преводи и др.

ERP система

Интегрирана система за корпоративно управление в производствени предприятия (2005г.).