За нас


Датамакс е специализирано дружество в изграждането на интегрирани информационни системи с финансово-икономическа насоченост. Има повече от 25 години опит в производството на банков софтуер, изграждане на платежни системи и други специализирани приложения, с обработка на банкови плащания и операции.

Заедно с още няколко компании е част от Датамакс Систем Холдинг:

Компанията е създадена през 1995г. и специализирана в производството на банков софтуер.

Основана 2000г., изгражда платежни системи, електронна търговия и сигурност на предаването на информация през Интернет. Фирмата е оператор на системата за електронни плащания ePay.bg.

Създадена през 2004г. като оператор на системата за извършване на пощенски парични преводи и платежни услуги EasyPay. Дейността на дружеството се съгласува и извършва под надзора на Комисията за регулиране на съобщенията.

Търговско дружество, създадено през 2004г., което предлага публични услуги по издаване и управление на Удостоверения за Универсален електронен подпис. Регистриран Доставчик на удостоверителни услуги по Закона за електронния документ и електронния подпис от Комисията за регулиране на съобщенията от декември 2005 г.