DMDB AML система

Цялостна автоматизирана система за следене за пране на пари и финансиране на тероризъм.
Системата осигурява превенция, разпознаване и рапортуване на опити за изпиране на пари или финансиране на тероризъм.

Предлага динамика и сигурност, необходими на всяка модерна банка, чрез анализ на трансакциите и лицата:

Поддържа списъци от външни доставчици, вътрешни черни списъци със съмнителни лица и със съмнителни идентификатори на сметки, бели списъци с проверени клиенти, които не са съмнителни. Предоставя възможност за прилагане на различни алгоритми за “размито“ търсене на имената и други параметри на проверяваното лице спрямо лицата от списъци. Използва се интелигентен алгоритъм за търсене дума по дума с прилагане на различни лимити и правила при незабавни проверки на трансакции.
Поддържа първоначално и последващо определяне на риск на клиентите посредством дефинирани от потребителя модели и анализи.
Поддържа текущо и незабавно изследване на лица и транзакции посредством дефинирани от потребителя анализи и проверки. Предоставя потребителски интерфейс за обработка на ситуациите изискващи ръчна намеса.
Поддържа ръчно въвеждане или автоматично получаване на данни от въпросници целящи опознаване на клиента преди встъпване в отношения или откриване на нова сметка. На база данните се извършва съкратена или комплексна проверка.
Поддържа детайлен анализ на лица и трансакции посредством дефинирани от потребителя модели и анализи. Анализите се извършват върху натрупани в системата данни за клиента или трансакцията/ите, включително за стари периоди и позволяват актуализирането на риска на клиентите в зависимост от резултата. Възможност за автоматично обработване на набор свързани резултати.
Системата е лесна за управление и предоставя бърз и удобен метод за изготвяне на модели на проверки и анализ на резултатите от прилагането им. Данните се зареждат от банкова информационна система съгласно предварително договорени механизми за връзка.
Системата позволява използването на наличните и използваеми в Банката начини за надеждно уведомяване. Стандартният канал е e-mail към отговорните служители при възникване на събитие, изискващо тяхната намеса.
Въведена е система с йерархичен контрол на достъпа. Създадена е функционалност за възстановяване и сигурност на данните. Възможност за работа на принципа „четири очи“. Модул за настройки на автоматичните процеси. Техническа сигурност на връзката (Digital certificates, VPN channels, etc.).