Електронен подпис

Инфонотари е квалифициран доставчик на квалифицирани удостоверителни услуги в съответствие с европейския Регламент за eIDAS и националното законодателство.

От създаването си през 2004 г., Инфонотари е специализиран доставчик на следните удостоверителни услуги и решения за информационна и криптографска сигурност:

  • издаване и управление на квалифицирани удостоверения за квалифициран и усъвършенстват електронен подпис и печат на физически и юридически лица;
  • издаване и управление на квалифицирани удостоверения за автентичност на уебсайт;
  • издаване и управление на квалифицирани електронни времеви печати (TimeStamp);
  • издаване и управление на квалифицирани PSD2 удостоверения;
  • квалифицирано валидиране на квалифицирани удостоверения, квалифициран електронен подпис и печат – издадени от доставчици в Европейския съюз или от Инфонотари;
  • квалифицирано отдалечено подписване на електронни документи;
  • автоматизирано единично или групово електронно подписване или подпечатване на множество цифрови данни и електронни документи;
  • проектиране и интеграция на сигурни и надеждни решения за цифровизация и автоматизация на бизнес процеси свързани с обмен и подписване на електронни документи, удостоверяване на електронна идентичност и защита на данни, транзакции и приложения;
  • хардуерни решения за информационна и криптографска сигурност.
background