Интернет банкиране

Разработка и интегриране на WEB приложения за интернет банкиране, базирани на технологии, гарантиращи сигурност и удобство при ползване както за физически лица, така и от фирми.

Основни характеристики:


 • пълен набор функционалности за банкиране, покриващи изискванията като на физическите лица, така и на фирмените потребители;
 • прилагане на технологии, гарантиращи бърз и сигурен достъп;
 • лесно разширяване на функционалностите съобразно нормативните и специфични нужди на банката.

Основни функционалност:


 • нареждане на левови и валутни плащания в страната и чужбина;
 • нареждане на спешни междубанкови левови плащания чрез системата РИНГС;
 • иницииране на искане за директен дебит;
 • покупко-продажба на валута;
 • нареждане на едноредови и многоредови преводи към бюджет;
 • получаване и нареждане на преводи тип Western Union;
 • обработване на файлове за масови плащания;
 • договаряне на валутни курсове при извършване на преводи и покупко-продажба на валута;
 • плащане на битови сметки;
 • извършване на плащане с 10-цифрен код;
 • управление на спесимени по сметки на фирмени потребители;
 • управление на правата и лимитите за интернет и мобилно банкиране;
 • справки и извлечения за сметки и банкови карти;
 • богата справочна информация.
background