Мобилно банкиране

Проектиране, разработка и внедряване на функционални, сигурни и удобни за ползване мобилни приложения за банкиране от физически лица и фирми.

Основни характеристики:


 • прилагане на технологии, осигуряващи сигурност на операциите и удобство при достъпа;
 • интегриране на разнообразни функционалности за банкиране с възможност за разширяване и промяна;
 • удобен дизайн и навигация при изпълнение на операциите;
 • бърз и лесен достъп до справочна информация за сметки, банкови карти, кредити и др;
 • възможност за едновременна работа на приложението на повече от едно мобилно устройство.

Разнообразни функционалности:


 • нареждане на левови и валутни плащания в страната и чужбина - между собствени сметки, към произволни получатели и предварително зададени контрагенти;
 • управление на банкови карти - блокиране, деблокиране, управление на лимити и права;
 • потвърждаване на масови файлове и преводи, наредени през WEB банкиране;
 • нареждане на преводи към бюджет;
 • плащане на битови сметки;
 • плащане с 10-цифрен код;
 • договаряне на валутен курс при извършване на преводи и покупко-продажба на валута;
 • информация за задължения по потребителски кредити и кредитни карти. Лесно и удобно погасяване;
 • разпечатване на платежни нареждания, вкл. SWIFT/СЕПА потвърждения;
 • богата справочна информация за сметки и банкови карти - последни движения, извлечения и салда по сметки, изпълнени трансакции и кешбек по банкови карти.
background