Банкови и картови системи

Моделиране, изграждане и внедряване на
цялостни банкови системи.

Основни принципи:


 • интегрирана, ефективна, гъвкава банкова информационна система;
 • персонализирани и иновативни клиентски продукти;
 • адаптивна и бързо приспособима благодарение на въведения
  „език за описание чрез данни“ на бизнес логиката;
 • повишава производителността,ефективност като фокуса е върху клиента;
 • стандартни и специфични банкови операции;
 • адаптивност към непрекъснато променящите се регулаторни изисквания;
 • оптимизира оперативността;
 • оптимизира разходите;
 • възможност за работа 24/7.

Основни функции:


 • параметризация, локализации и предварително дефинирани процеси, за ускорявне пускането на продукт на пазара;
 • клиентско досие с необходимите данни за "Опознай своя клиент";
 • продуктово портфолио от депозити и заеми, съчетано с централизирано управление на продуктите и ефективна администрация;
 • интегрирано счетоводство с възможност за адаптиране на различни счетоводни схеми;
 • информация за ръководството във всеки момент;
 • администрация и сигурност;
 • складиране и предоставяне на информация за всяко потребителско действие;
 • Интеграция с различни платежни системи и оператори - готова за ISO20022
  (SWIFT incl. gpi, SEPA, Target2, BISERA, RINGS, AIPS/AIPS EUR/, AECH, KIBS, MIPS/MIPS EUR/).

Функционални модули:


 • комуникационна част - осъществява връзката с VISA, MASTERCARD и местен авторизационен център;
 • система за издаване и управление на международни банкови карти – VISA, MASTERCARD;
 • адаптивна и бързо приспособима благодарение на въведения
  „език за описание чрез данни“ на бизнес логиката;
 • система за обработка на авторизационните съобщения и информацията за транзакциите, постъпваща от местен авторизационен център;
 • система за обработка на финансовите съобщения, постъпващи от VISA, MASTERCARD, местен авторизационен център – при извършване на трансакции с банкови карти на банката на терминални устройства на други банки в страната и чужбина.