Интегрирани
информационни системи


Изграждаме интегрирани информационни системи с финансово-икономическа насоченост. Имаме повече от 25 години опит в производството на банков софтуер, изграждане на платежни системи и други специализирани приложения.

Наши клиенти са:

CCB teximbank cbank fibank procreditbank raiffeisen bank unicredit bulbank